ONDERZOEK

Naast eigen onderzoek stimuleren we afstudeeronderzoeken en promotie onderzoeken. Onderzoekidee? We denken graag mee.

Hans Vogelzang (Greijdanus College Zwolle) focust in zijn promotie onderzoek naar Scrum op leeropbrengsten, feedback en Review. Op de Scrum@school conferentie van 5 april 2017 verzorgde hij een inspirerende keynote: Scrum maakt leren zichtbaar. Op 10 april 2019 presenteerde Hans opnieuw een keynote op de Scrum@school conferentie, deze keer met de titel: Scrum werkt.

Zijn eerste artikelen zijn inmiddels verschenen:

In 2019 verschijnen nog twee artikelen van hem over de volgende onderwerpen:

  • Scrum en eindexamenscores van leerlingen
  • Scrummende leerlingen schrijven betere en diepgaandere adviezen als eindproduct van de module Groene Chemie

Gabriella van der Kooi (Rembrandt College Veenendaal) vergeleek de leeropbrengsten bij biologie in 2TL in klassen die wel en niet scrummen.

Lisanne Elzes (Noorderpoort Groningen) deed afstudeeronderzoek naar de opbrengsten van Scrum voor leerlingen binnen de opleiding Verpleegkunde.

Fon Bogaerts onderzocht De invloed van Scrum@school op de Zelfregulatie van technasium leerlingen in de onderbouw

Studenten van Thomas Moore in Vorselaar (België) onderzochten of Scrum in het lager onderwijs de motivatie van kinderen vergroot.

Studenten van Thomas Moore in Vorselaar (België) wilden weten of Scrum ingezet kan worden binnen het domein wereldoriëntatie in het zesde leerjaar (lager onderwijs) en of Scrum de betrokkenheid en motivatie van kinderen beïnvloedt.

Zelf onderzochten we de Veranderingen door Scrum in Technasium.