10 voordelen

 • 1Zelf

  Kinderen kunnen met hun groepje zelf lekker hard aan het werk en daar genieten ze van.

 • 2Eigenaarschap

  Kinderen voelen zich eigenaar en nemen initiatieven. De leraar hoeft hen niet steeds te activeren.

 • 3Houvast

  Duidelijke stappen, zicht op het werkproces. Dat geeft leraren houvast in hun begeleiding.

 • 4Vertrouwen

  Kinderen laten zien dat ze meer zelf kunnen. Dat geeft vertrouwen en zelfvertrouwen.

 • 5Grip

  Kinderen krijgen grip op het thema of project. Ze kennen einddoel en tussendoelen en werken daar stap voor stap heen.

 • 6Creativiteit

  Scrum daagt kinderen uit om hun creativiteit in te zetten voor een gezamenlijk einddoel.

 • 7Plezier

  Kinderen vinden het leuk om de post-its te verhangen en hun vorderingen te zien, dat maakt enthousiast.

 • 8Vaardigheden

  Als vanzelf leren kinderen belangrijke 21st Century skills: samenwerken, communiceren, reflecteren.

 • 9Differentiatie

  Natuurlijke differentiatie in tempo en leervoorkeuren, ook bij hoogbegaafden.

 • 10Voortgezet onderwijs

  Voorbereiding op het samenwerkend leren in het VO (waar al veel wordt gescrumd).